JOGI HÁTTÉR

Vonatkozó jogszabályok:

7/2006. (V.24.) TNM Rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról)

176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

ÉTV: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és gépjárművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

Az Európai Parlament és Tanács 2002/91/EK irányelve az épületek energiateljesítményéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

2004/42/EK irányelv (festékek és lakkok)

2001/81/EK irányelv az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről

egyéb jogi információ: www.epitesijog.hu

"Az Európa 2020 az Európai Unió növekedési stratégiája a következő évtizedre."

Jose Manuel Barroso 2010

Az Európai Bizottság elnöke

Fenntartható növekedés – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság